Beställningsförfarande

Varje installation kommer att vara olika beroende på respektive utformning av uteplatsen där WARMME™ skall installeras.

Ni gör:

 • Gör en ritning av er uteplats och markera var WARMME™ skall placeras, se nedan för ett exempel
 • Markera ut var bärlinor och golvbjälkar finns samt dimensioner på dem, var noga med alla mått
 • Markera hur ni vill ha dragningen av rören för den varma luften, det måste finnas minst 150 mm för att dra rören.
 • Markera om det finns några hinder mellan eldstad och plats där ni vill ha den varma lyften
 • Skicka ritning till oss tillsammans med kontaktuppgifter samt leveransadress
 • Ni godkänner offert genom att betala handpenning på BG 798-9197
 • När eldstaden levererats betalar ni slutfaktura på BG 798-9197
 • Vill uppskattar mycket om ni efter installation och igångsättning delar med er era erfarenheter till oss och att vi kan få använda dessa i vår marknadsföring

Vi gör:

 • Beräknar materialåtgång och återkommer med offert
 • Skickar bekräftelse på beställning när deposition erhållits
 • Placerar order hos logistikavdelningen som levererar eldstaden direkt till leveransadress
 • När ordern levererats skickar vi slutfaktura

Exempel på Beställningsritning (inga mått)